Dzień w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI STARSZYCH

630 - 815

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna i w małych zespołach, przygotowanie materiałów do zajęć

815 - 820

Ćwiczenia poranne

820 - 830

Przygotowanie do śniadania

830 - 900

Śniadanie

900 -1020

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone przez nauczyciela, zabawa ruchowa

1020 - 1130

Pobyt na powietrzu, zabawy dowolne, spacery

1130 - 1145

Przygotowanie do obiadu

1145 - 1215

Obiad

1215 - 1415

Praca wyrównawcza, utrwalenie wiadomości, zabawy w sali lub na powietrzu, zabawy ruchowe

1415 - 1430

Podwieczorek

1430 - 1700

Zabawy wg zainteresowań dzieci, słuchanie bajek i poezji, słuchanie muzyki, utrwalanie poznanych piosenek, utrwalanie treści programowych, omówienie wydarzeń dnia, praca indywidualna

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI MŁODSZYCH

630 – 830

Schodzenie się dzieci, praca indywidualna w małych zespołach, zabawy wg pomysłu dzieci

830 – 845

Zabawa ruchowa

845 – 900

Przygotowanie do śniadania

900 – 930

Śniadanie

930 -1000

Zajęcia dydaktyczno- wychowawcze prowadzone przez  nauczyciela, zabawa ruchowa

1000 – 1115

Praca indywidualna, zabawy dowolne dzieci, pobyt na świeżym powietrzu

1115 – 1130

Przygotowanie do obiadu

1130 – 1200

Obiad

1200 – 1330

Leżakowanie

1400 – 1415

Zabawa ruchowa

1415 – 1430

Podwieczorek

1430 – 1700

Zabawy indywidualne i zespołowe, utrwalenie treści programowych, słuchanie bajek i opowiadań nauczyciela, zabawy dowolne, rozchodzenie się dzieci

 

 

 

 

 


wyklikaj