• 20140613_103547.jpg
  • 20141001_103225.jpg
  • 20141006_094146.jpg
  • 20141007_111145.jpg
  • 20141007_111221.jpg
  • 20141007_111634.jpg
  • 20141007_111837.jpg
  • dni adaptacyjne 24 gr I.JPG
  • DSC_0022.JPG
  • DSC_0040.JPG
  • IMAG0833.jpg

Nasze przedszkole

Zapraszamy na nową stronę przedszkola: 

www.przedszkole-serock.edupage.org

 

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku to placówka publiczna. Organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Serock. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Przedszkole zapewnia w roku szkolnym codzienną opiekę nad dziećmi w godzinach 6.30 – 17.00 (od poniedziałku do piątku).

W okresie wakacyjnym: w miesiącu lipcu pełniony jest dyżur, w miesiącu sierpniu przedszkole nie prowadzi zajęć.

W naszym przedszkolu:

- zapewniamy poczucie bezpieczeństwa, życzliwą i dobrą atmosferę,
- stwarzamy sytuacje bezpośredniego i wielozmysłowego obcowania z przyrodą,
- promujemy zdrowie fizyczne i psychiczne
- wspieramy indywidualny rozwój osobowości dziecka
- stwarzamy warunki umożliwiające twórczą aktywność dziecka.

Organizacja pracy w przedszkolu

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
- Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
- Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy dydaktyczno – wychowawczej staramy się prowadzić zasadę, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania do przedszkola.
- W przedszkolu utworzony jest oddział integracyjny, w którym liczba dzieci wynosi od 15 do 20 w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
- Praca dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego opracowanych zgodnie z obowiązującą podstawą programową.

Zasady funkcjonowania

Wszystkie sprawy wpływające do przedszkola załatwiane są zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego z zachowaniem określonych terminów oraz w oparciu o procedury wynikające z innych obowiązujących przepisów.

Korespondencję należy składać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:
 

Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku 

ul. Wł. Wolskiego 15; 05-140 Serock.


W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:
Dyrektor Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku – Barbara Tomczak w każdą środę w godzinach 8.00-11.00.

 

 

 

 


wyklikaj